GAST PÅ LANGTUR

En gast er en person, som sejler med ombord på en båd og som ikke er lønnet. Du er som gast med til at betale for driften af båden og det kalder man køjepenge. Chartersejlads er langt fra det samme, som at være gast.


Når du, som gast, skal finde en båd du ønsker at påmønstre, så er der flere ting, som er vigtige at få afklaret. De fleste er lidt i tvivl om hvad de skal se efter, når de skal vælge en båd/projekt at tage på eventyr med. Herunder kan du læse lidt om nogle af de områder, der er vigtige at få afklaret.

 

Hvem står bag projektet:

Find ud af hvem der står bag projektet. Mød dem personligt og mærk energien i projektet og om der er en god kemi mellem jer fra start. Har de erfaring med langtur og det at sejle med gaster. Derudover så er det en fordel, hvis de har erfaring med situationsbestemt ledelse og ledelse under skærpede omstændigheder. 

 

Den overordnede rute:

Hvis projektet har valgt en rute, hvor de vil sejle jorden rundt på to eller tre år, så vil de skulle sejle meget og det er fint, hvis det primære i ens drøm om langtur er at sejle. 

Med tiden finder de fleste langturssejlere dog ud af, at det at have tid de forskellige steder er essensen af langtur, samt at sejladserne mere bliver en form for transport mellem paradis A og paradis B. 

 

At sejle med gaster:

Hvorfor vælger et projekt at sejle med gaster? Det er vigtigt for dig, som gast, at gennemskue hvorfor folk vælger at sejle med gaster. Er det for at supplere en knap så god økonomi? Er det for at dele oplevelserne med andre? Er det for at være med til at udvikle andre mennesker eller er det en kombination? 

For dig, som gast, er det kun et plus at vælge et projekt, med en god økonomi. Det betyder blandt andet, at der er budgetteret med, at man har økonomi til at erstatte en mistet dinghy eller indkøb af et nyt storsejl m.m. Hvis der ikke er en god økonomi, så kommer det også til at afspejle sig i sikkerheden ombord.

Det sociale ansvar i at sejle med gaster er nok den største udfordring for et langtursprojekt og det er både det mest givende og det mest krævende. Det er vigtigt, at man som projekt forstår, at det at sejle med gaster, det forpligter. Man har, som kaptajn, ansvaret for at det sociale fungerer ombord og som gast har man et medansvar for dagligdagen ombord.

 

Man har som projekt ultimativt ansvaret for andre menneskers liv og det kræver bla. at båden egner sig til at sejle langfart med flere mennesker og det handler ikke om antallet af kahytter eller køjepladser - det handler om sikkerhed. 

 

Båden: 

Er båden konstrueret til at sejle langturssejlads, herunder flere lange oceansejladser? Er mast, bom, rig, køl og ror dimensioneret til mange dages konstante belastninger fra vind, sol og store oceandønninger flere gange om året, år efter år? Er riggens fastgørelse til skrog solid? Det er blot et par spørgsmål, som man skal kunne svare ja til, hvis man ønsker at påtage sig ansvaret at sejle med andre mennesker. Det er de færreste både, som er konstrueret til langturssejlads i årevis. 

Langt de fleste både bygges og konstrueres med det formål at blive brugt i charter branchen og det omhandler sjældent hyppige oceansejladser. Man kan købe billige charterbåde, som er rummelige og ser flotte ud, men de egner sig ikke til at sejle langtur med mange mennesker gennem flere år. Man får, for det meste, hvad man betaler for og det gælder også i forhold til at investere i en båd.

 

Selve sejladsen:

Deltager du som tilskuer til sejladsen eller forventes det, at du står bag rattet og er med til at sætte sejl. Nogle projekter foretrækker at håndtere det sejlertekniske selv og så er man kun i begrænset omfang med til de praktiske gøremål. Andre projekter har fokus på at lære folk at trimme sejl, ruteplanlægning, gennemgang af de forskellige systemer ombord på en langtursbåd etc. Vores råd er, at du finder et projekt, som matcher dine ønsker for et eventyr.

 

Andre aktiviteter:

Har projektet tænkt over livet på ankerpladsen. Det er ofte mere end 80% af tiden, som bruges på ankerpladsen og derfor er det vigtigt, at dine interesser harmonerer med projektets interesser på ankerpladsen.

Der er mange fantastiske muligheder for at dykke rundt omkring i verden og hvis du er dykker og gerne vil dykke, så vælg et projekt med erfarne dykkere og et seriøst dykker setup. 

Hvis man derimod ikke er dykker og ikke ønsker at lære at dykke, så lad være med at vælge en båd, hvor dykning fylder i dagligdagen - dine forventninger er anderledes end dykkernes og derfor bliver det sværere for projektet at leve op til alle gasters forventninger.


Kajak og SUP boards er også populære måder at opleve de lokale omgivelser og dyreliv på og så får man samtidig mulighed for at holde formen lidt ved lige. 


Fiskeri fylder meget på nogle både og ingenting på andre både. Fisker man for at få mad på bordet, eller har man en drøm om at fange en stor fisk. Der er meget få både, der har setuppet til at fange store fisk, så undersøg det, hvis det er din drøm.

 

Alder og kønsfordeling:

Find ud af hvad aldersspredningen er i projektet. Mærk efter om det egentlig betyder noget, at der er forskellige aldersgrupper med. De bedste besætninger er, efter vores opfattelse, en blanding af køn og alder. Det er vigtigt, at man kan identificere sig med de værdier og aktiviteter projektet er bygget op omkring og så betyder det mindre, om man er 20 år eller 50 år. Der er nogle 50 årige som opfører og føler sig som 25 årige og omvendt er der 25 årige, som opfører sig som 50 årige - der er ingen facitliste i forhold til alder. Med hensyn til køn, så find et projekt hvor der er en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder, det giver den bedste energi og stemning ombord.